Obiective turistice - Vaslui

Biserica "Adormirea Maicii Domnului", sat Solesti, comuna Solesti
 
Galerii de imagini: 1 | 2
 

Ridicată între 1859 şi 1860 de către Ecaterina Rosetti-Solescu, ca paraclis de curte, la est de conac. În 1893, Gheorghe Rosetti–Solescu, nepotul său, ministru plenipotenţiar, a donat biserica obştii satului. Face parte din ansamblul conacului Rosetti-Solescu.
 
Biserică de plan dreptunghiular cu absida altarului semicirculară, decroşată, turn clopotniţă pe pronaos, intrare vest. Structură şi plastica arhitecturală neoclasice, de mare acurateţe (fronton triunghiular, sprijinit pe doi stâlpi adosaţi cu bază ionică şi capitel simplu, ancadramente cu deschideri în arc în plin cintru, muluri simple sub cornişă). Turnul-clopotniţă, de secţiune pătrată, cu trei niveluri, acoperiş în patru ape, este decorat cu o friză de arcaturi deasupra ferestrelor. La interior, trecerea dintre pronaos şi naos este marcată de un arc dublou. Bolţile de pe naos şi pronaos se sprijină pe pandantivi, iar semicalota de pe altar, pe arcuri dublou.    
 
Pronaosul adăposteşte mormântul comun al postelnicului Gheorghe (Iordache) Rosetti (1796-1846) şi al mamei sale, Catrina Gavriliţă Catargi. În curte se află mormântul comun al Ecaterinei Rosetti (1800-1869) şi al fiicei sale, Elena Doamna (1825-1909) - soţia primului domnitor al Principatelor Române Unite, Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) -, al lui Gheorghe C. Rosetti–Solescu (1853-1916) şi al soţiei sale, Olga Rosetti, născută Giers (1853–1924). Lăcaşul păstrează un bogat inventar de cult, donat de ctitori: iconostasul, secolul al XIX-lea, ulei pe lemn, argintărie şi carte religioasă.
 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Soleşti, com. Soleşti, jud. Vaslui (cod LMI 2004: VS-II-m-A-06881.04)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.