Obiective turistice - Vaslui

Biserica de Lemn "Sf. Nicolae" sat Stioborani, comuna Solesti
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Ctitorită în 1726 de către clucerul Grigoraş Mardare, în mijlocul unei păduri seculare, situată în partea de nord a satului, ca biserică de schit. În 1809 era metoh al episcopiei Roman, iar după secularizărilor averilor mănăstireşti din 1863, devine biserică de parohie.
 
A fost strămutată pe locul actual între 1943 şi 1945, din cauza alunecării terenului din noaptea de 29/30 martie 1942. Remontarea s-a făcut de către meşterii locali: Iorgu Mardare, urmaş al ctitorului, şi Gheorghe Bodaie din Iaşi, pe baza devizului alcătuit de V. Moisescu, aprobat de Comisiunea Monumentelor Istorice. Cu această ocazie, pe latura de sud s-a realizat pridvorul în acelaşi stil cu monumentul.
 
Se impune prin măiestria realizării sistemului de boltire, a stâlpilor despărţitori dintre naos şi pronaos ce ţin de aşa numitul „ baroc moldovenesc”, a adaptării materialului la planul dorit, raritatea planului şi decoraţia faţadelor aflate la confluenţa dintre arta populară şi cea cultă. De plan triconc cu pronaos absidat şi absida altarului pentagonală decroşată, turn clopotniţă pe pridvor, intrare sud, temelie de piatră, pereţi portanţi din bârne de stejar, încheiate în cheutoare dreaptă, pardoseli de lemn, acoperiş în patru ape, coamă lungă.      
 
Faţadele sunt decorate cu un brâu « dinţi de ferăstrău », deasupra soclului,  altul median « în frânghie » şi o friză de ocniţe sub cornişă. Ferestrele rectangulare, cu deschideri în acoladă, ornamentate cu motive geometrice, solare şi fitomorfe, sporesc farmecul faţadelor.
 
Interiorul lăcaşului se remarcă prin peretele despărţitor dintre naos şi pronaos, format din patru stâlpi, din care doi adosaţi, bogat ornamentaţi, cu motivul ”coarne de berbec”, ce susţin fruntarul marcat cu o deschidere în acoladă. Măiestria meşterului lemnar se impune şi prin dibăcia executării bolţilor (hexagonală pe pronaos, octogonală pe naos, semicalote – altar şi abside), precum şi prin adaptarea materialului la planul dorit, realizat din fâşii curbe cu nervuri „în frânghie”, ce se unesc într-o cheie de boltă în formă de rozetă, decorată cu elemente geometrice. Racordarea între bolţi şi pereţi se face prin intermediul unor grinzi cu feţe oblice, realizate în trepte ca şi înfundătura streşinii, sprijinită pe console cioplite sub formă de „cap de cal”.
 
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” a fostului schit Ştiuborănii, sat Ştioborăni, comuna Soleşti, jud. Vaslui(cod LMI 2004: VS-II-m-A-06884)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.