Obiective turistice - Vaslui

Biserica "Adormirii Maicii Domnului", sat Tatomiresti, comuna Rebricea
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Construită în 1792 de postelnicul Arghire Cuza şi soţia sa, Ilinca, fiica vornicului Lupu Costache, ca paraclis de curte.
 
Este construită din piatră şi are plan triconc, cu abside semicirculare, fără turn. Acoperişul de tip şarpantă este învelit cu şindrilă. Se individualizează prin paramentul de piatră al faţadelor, de influenţă clasicistă, cu soclu profilat, lesene şi cornişă subliniată de muluri în retragere. Interiorul era iniţial înzestrat cu oale de rezonanţă şi decor cu ,,flori de ipsos’’ pe bolţi, realizate în stuc. Despărţirea dintre naos şi pronaos este marcată de un arc dublou, ce se sprijină pe doi stâlpi adosaţi. Pronaosul este acoperit cu calotă sferică, naosul cu calotă teşită, iar absidele laterale cu semicalote, toate de piatră, sprijinite pe arcuri dublou.
 
Biserica a fost reparată în 1834, de aga Iordache Cuza, fiul ctitorului, după un plan al arhitectului I. Fogaras, cel care a întocmit şi proiectul ratoşului. Catapeteasma, secolul al XIX-lea, ulei pe lemn, şcoala rusă, a fost restaurată în 1939, sub supravegherea Comisiunii Monumentelor Istorice.
 
În pronaos se află lespezile funerare ale ctitorilor şi ale familiei acestora. O parte din dota de carte veche a bisericii se află astăzi la Muzeul eparhial din Huşi şi la Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui.
 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Tatomireşti, com. Rebricea, jud.Vaslui(cod LMI 2004: VS-II-m-A-06887)
 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.