Obiective turistice - Vaslui

Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, sat Dumbrăveni, com. Gârceni, jud. Vaslui
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Ctitorită în 1784-1787 şi refăcută în 1818 de preotul Grigoraş şi fiii săi, ajutaţi de răzeşi şi de monahii Varlaam şi Ioasaf. Construită în partea de nord a satului, cu lemn de pe loc, de către meşterii Vasilache Trâncă şi Iosub Onciul.
Se impune prin iscusinţa tehnică a meşterilor populari, armonia volumelor, decoraţia şi pictura interioară, având drept suport lemnul.
De plan triconc, cu abside pentagonale, turle pe naos şi pronaos, pridvor pe vest, sprijinit pe stâlpi crestaţi, legaţi în partea superioară cu un traseu în arc. Este construită din bârne de stejar, încheiate în „cheutoare dreaptă”, pe temelie de piatră, tălpoaie de lemn, acoperiş în patru ape, coamă lungă. Naosul şi pronaosul sunt acoperite cu bolţi de secţiune poligonală, delimitate de arcaturi în acoladă, sprijinite pe stâlpi cu acelaşi profil. Faţadele, încinse cu două brâie în torsadă, sunt căptuşite cu scândură. Ancadramentul uşii dinspre pronaos, cu deschidere în acoladă, este decorat cu un chenar cu „dinţi de ferăstrău”, motive ornamentale cu „vrej” şi „viţă de vie”, iar cel al ferestrelor cu motive vegetale. Uşa masivă de stejar dinspre pronaos păstrează sistemul de închidere originar. Pe frontispiciu, „palma meşterului” şi datările: „1784”, „1818”.
Lăcaşul deţine fragmente de pictură având drept suport lemnul (baza bolţii din naos, cafasul, fruntarul şi stâlpii despărţitori dintre naos şi pronaos), piatra rituală din altar (fântâniţa) cu inscripţie în chirilică din 1787, iconostasul din 1817, ulei pe lemn, atelier moldovenesc, precum şi strana Maicii Domnului şi jilţul arhieresc, realizate în aceeaşi manieră.


Turnul clopotniţă al bisericii de lemn „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”,
sat Dumbrăveni, com. Gârceni, jud. Vaslui (cod LMI 2004: VS-II-m-A-06793.02)
Ctitorie a obştii din 1814. Printre puţinele clopotniţe din eparhia Huşilor care îşi păstrează aspectul iniţial. Se remarcă prin măiestria execuţiei tehnice şi decorul cu semnificaţie magică. De plan patrulater, cu două niveluri delimitate de un brâu în „dinţi de ferăstrău”. Construită din bârne de stejar, încheiate în „cheotoare dreaptă”, cu stâlpi, asemănători cu cei de la pridvorul bisericii, cu baze şi capiteluri crestate, cu motivul „pomul vieţii”. Faţadele decorate cu un brâu median, o friză de „solzi” şi în „val”. Are galerie deschisă la nivelul clopotelor. Clopot turnat la Viena, 1792. replica watches sale replica watches replica watches fake watches

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.