Obiective turistice - Vaslui

Biserica Sf Ilie Barlad
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

    Construită între anii 1859–1869 de către breasla blănarilor, la nord de biserica de lemn din 1794–1795 ( cu care a coexistat până în anii 1860-1864). Lucrările au fost executate de calfele de zidari Mihai Popoiu Și Gheorghe Baciul, după planul întocmit de arhitectul oraȘului, Ignat Lorenzo.Pictura murală, executată la sfârȘitul secolului al XIX-lea de către zugravul I. Munteanu din Bârlad, a fost refăcută între anii 1932-1934. După cutremurul din 1940, a fost refăcută bolta de pe naos Și suprimat ultimul nivel al turnului-clopotniță, dislocat de seism. ÎnfățiȘarea de astăzi se datorează lucrărilor de restaurare din 1993-2004, realizate de către Ministerul Culturii Și Cultelor. Cu această ocazie, a fost pictată din nou la interior, prin contribuția parohiei, de către Armand Kuchta din IaȘi, în tehnica frescă, păstrându-se ca martori din pictura anterioară scenele din naos: ,,Izvorul Tămăduirii” Și „Minunile Sf. Ilie”.

    În secolul al XIX-lea (c. 1815-1864), pe lângă biserică a funcționat, cu intermitențe, o Școală. În perioada 1880 - 1912, la această biserică a slujit în calitate de dascăl, diacon, preot Și preot paroh, I. Antonovici, viitorul episcop al HuȘilor (1924-1931) - autor al mai multor studii Și lucrări Științifice, membru corespondent al Comisiunii Monumentelor Istorice (1914), membru de onoare al Academiei Române (1919), membru fondator al muzeului public din Bârlad (1914) Și întemeietor al muzeului eparhial din HuȘi (1926).

    Biserică de plan triconc cu absida altarului semicirculară, abside laterale în rezalit Și turn clopotniță pe vest. La interior, naosul este acoperit cu o boltă de secțiune poligonală, semicalotele de pe absidele laterale Și tavanele de pe celelalte compartimente sunt din lemn stucat. Accesul principal de vest și rezaliturile absidelor laterale sunt interpretate ca fațade de temple ionice. Plastica arhitecturală neoclasică, de o deosebită puritate stilistică, este ilustrată prin panouri rectangulare, adâncite în zidărie, ferestre dreptunghiulare cu deschideri în arc în plin cintru, corniȘă subliniată de friză cu denticule Și frontoane cu „dinți de lup”. Turnul-clopotniță cu ceas, ridicat peste pridvor, de secțiune hexagonală, cu patru niveluri Și acoperiȘ de tip baroc, are acelaȘi decor ca Și biserica.

    Pe lângă donațiile de bunuri imobile (terenuri, case, prăvălii), cele două lăcaȘuri au fost înzestrate de către ctitori cu odoare Și cărți de ritual, aflate astăzi în colecțiile parohiei și ale Muzeului eparhial din HuȘi.

    Biserica „Sf. Ilie”, mun. Bârlad, str. Paloda, nr. 14, jud. Vaslui (cod LMI 2004, cod: VS-II-m-B-06744) replica watches rolex cheap fake watches replica rolex watches rolex replica uk

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.