Obiective turistice - Vaslui

Biserica de Lemn "Sf. Nicolae" Sat Capuseni, Comuna Lipovat
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Ctitorită la 1792-1798 de spătăreasa Safta Bogdan (fiica logofătului Ioan Bogdan, văduva spătarului Constantin Costache), ca biserică de schit pe moșia sa, Negomireștii, la obârșia pârâului Horieta. Încă de la întemeiere, schitul a fost închinat mănăstirii Neamț și, din 1908, episcopiei Romanului. Pentru întreținere, a fost înzestrat de către Safta Bogdan și de fiica sa, Casandra Costache, cu moșia Ciorăștii de pe Bârlad, 4 dughene (la Podul Vechi) și un loc în Iași (pe ulița Nemțească), 2 sălașe de țigani și 500 de lei (1816, 1831). La acestea, s-au adăugat părțile din moșia Sârbii, donate de monahul Pantilimon (1820), și Vlădeștii din județul Tutova, de către postelnicul Dimitrie Jora (1828). A beneficiat, totodată, de unele privilegii din partea domnului Alexandru Calimah (1817-1818). După secularizarea averilor mănăstirești din 1863, schitul și-a încetat activitatea, iar biserica a devenit de parohie.

Se remarcă prin acuratețea execuției tehnice, armonia volumelor, monumentalitatea și frumusețea decorului, organizarea spațială și sistemul de boltire.


De plan triconc, cu abside poligonale, trei turle octogonale (pronaos, naos, altar) și pridvor pe vest (sprijinit pe stâlpi crestați). Este clădită din bârne de stejar încheiate în „cheotoare dreaptă”, pe fundație de piatră și tălpoaie de lemn. Altarul și naosul au bolți cu secțiune poligonală, cu nervuri simple. Bolta din naos se sprijinită pe patru console, decorate cu „urechiușe”. Fațadele sunt bogat ornamentate cu brâu median „în torsadă”, „dinți de ferăstrău” deasupra soclului, „discuri solare” și „dinți de lup” sub cornișă. Ancadramentele ușilor și ferestrelor sunt decorate cu motive vegetale (vrej) și geometrice ( în X, romburi). Inscripția în chirilică, de pe grindă, ilustrează anul ctitoririi și numele inițial al schitului: „1798 schit Gavria”. Păstrează iconostasul din sec. XVIII-XIX, ulei pe lemn, școală rusă, autor anonim. Cartea veche bisericească este depozitată la Muzeul eparhial din Huși.


Biserica de lemn „Sf. Nicolae” a fostului schit Orgoeștii Noi (Negomireștii Noi),
sat Căpușneni, com. Lipovăț, jud. Vaslui (cod LMI 2004: VS-II-m-A-06773)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.