Obiective turistice - Vaslui

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului", sat Carjoani, Comuna Pogana
 
Galerii de imagini: 1 | 2
 

Ctitorită în 1777 de obştea satului, prin strădania preotului Neculai, în partea de sud-vest a satului, în preajma unei imense păduri de salcâmi, cu ajutorul meşterului Grigore.
 
Se remarcă prin măiestria realizării artistice şi tehnice a meşterului popular lemnar, de la sistemul de boltire şi până la cel de închidere.
 
De plan dreptunghiular, cu absida altarului decroşată, poligonală cu cinci laturi, pridvor pe vest, iniţial deschis, sprijinit pe stâlpi de lemn cu deschideri în arc trilobat. Pereţii din bârne de stejar, încheiate în „cheotoare dreaptă”, căptuşiţi ulterior cu scânduri verticale, sunt clădiţi pe fundaţie de piatră şi tălpoaie de lemn. Acoperişul în patru ape are coamă lungă. Interiorul este acoperit cu bolţi de secţiune poligonală. Cele două bolţi de pe pronaos, despărţite de o grindă în axul bisericii, se sprijinită pe console decorate în acoladă. Bolţile de pe naos şi altar, decorate cu nervuri „în torsadă”, rozete în cheie şi baze zimţate, sunt susţinute de console profilate. Trecerea dintre pronaos şi naos este marcată de patru stâlpi despărţitori, crestaţi în acoladă. Decoraţia faţadelor, cu brâu median „în torsadă” şi „dinţi de ferăstrău” deasupra soclului, e vizibilă doar în pridvor. Ancadramentul uşii spre pronaos, cu deschidere tot în acoladă, este decorat cu motivul „solzilor”, al „funiei răsucite”, al „discului solar” şi al „palmei meşterului”. La intrarea în pronaos, te întâmpină uşa masivă de stejar, cu ingenios sistem de închidere cu „zăvor şi manea”, surmontată de pisania scrisă cu litere chirilice.
 
Pe fruntarul de deasupra stâlpilor despărţitori se află un fragment din catapeteasma pictată în secolul al XVIII-lea, tempera pe lemn.            Păstrează mobilier de epocă şi o colecţie de carte veche.
 
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cârjoani, com. Pogana, jud. Vaslui(cod LMI 2004: VS-II-m-A-06776)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.