Obiective turistice - Vaslui

Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat Cartibasi, comuna Bogdanita
 
 

Ctitorită la 1833 de paharnicul Gheorghe Oprişan şi soţia sa, Ruxanda (fiica marelui spătar Mihalache Cerchez), pe locul vechii biserici a schitului din 1753, întemeiat din iniţiativa preotului Ştefan Bostaca, cu ajutorul răzeşilor şi al boierilor Pălădeşti, Buciumăneşti şi Cornii. Este amplasată în partea de sud-vest a satului, pe deal (c. 1 km), înconjurată de cimitir. Catapeteasma de la vechea biserică, pictată de Dumitrache Popescu din Costeşti (1810) şi uşile diaconeşti, pictate de Dima zugravul (1770), au fost donate bisericii „Schimbarea la Faţă” din satul Similişoara, com. Bogdana, ctitorită de obşte, între 1841-1845, cu ajutorul spătarului Gheorghe Oprişan.
 
Pentru întreţinerea celor 24 de monahi,  în 1837 şi 1848, schitul a fost înzestrat de către ctitor şi postelnicul Nicolae Ţiple, ruda sa, cu părţi din moşiile Tunseştii, Coroeştii şi Vlădeştii din judeţul Tutova. Fost metoh al episcopiei Romanului, schitul a fost desfiinţat după 1863, iar biserica a devenit de enorie.
 
Se remarcă prin realizarea tehnică, acurateţea execuţiei meşterului popular, armonia volumelor, a spaţiului interior şi a sistemului de boltire ce imită arhitectura de zid.
 
Biserică de plan triconc, cu abside poligonale, cu cinci laturi, turlă pe naos şi  pridvor deschis pe vest. Construită din bârne de stejar, încheiate în „cheutoare dreaptă şi amnar”, pe fundaţie de piatră şi tălpoaie de lemn, acoperiş în patru ape, coamă lungă. La interior, pe pronaos, naos şi altar are bolţi poligonale din lemn de stejar cioplit, fasonat şi îmbinat cu măiestrie, iar pe absidele laterale, semicalote. De remarcat sunt stâlpii bogat profilaţi ai pridvorului şi dintre naos şi pronaos. Între 1927-1928, faţadele au fost căptuşite cu şindrilă de către meşterul Iancu Mocanu din Chiţoc - Vaslui. Pisania scrisă cu litere chirilice şi uşa de stejar cu feronerie îşi păstrează autenticitatea. Deţine mărturii de epocă (icoane pictate de zugravul Dumitrache Popescu, iconostasul, amvonul şi scaunul arhieresc, pomelnicul-triptic ctitoricesc, cărţi cu însemnări şi clopote cu inscripţii ale ctitorilor). În faţa bisericii, în cimitir, se află două pietre funerare ale familiei ctitorilor, cu inscripţii în chirilică.        
 

Biserica de lemn „ Sf. Nicolae”  a fostului schit Cârţibaşii, sat Cârţibaşi, com. Bogdăniţa, jud. Vaslui (cod LMI 2004: cod VS-II-m-A-06777)

 
 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.