Obiective turistice - Vaslui

Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Chițoc, com. Lipovăț, jud. Vaslui
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Ctitorită în 1852-1855, de către postelnicul Ștefan Angheluță și soția sa, Smaranda, în partea de nord a satului, la marginea pădurii. Pe lângă biserică, între anii 1857-1874, a funcționat una dintre cele mai renumite școli particulare din zonă, înființată și întreținută de ctitor, la care învățau peste 100 de elevi. Cei trei dascăli predau o programă școlară similară cu cea a școlilor primare din orașe, plus muzica vocală și cântările bisericești. La această școală a învățat I. Antonovici, viitorul episcop al Hușilor (1924-1931).
 
După moartea ctitorului - filantrop (1800-1876), fost președinte al Eforiei Vaslui (1853), primul președinte al Consiliului municipal Vaslui (1860), ctitor al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Bahnari - Vaslui (1860-1862) și miluitor al bisericii de lemn „Sf. Voievozi”din Tanacu (1826), biserica din Chițoc a fost administrată de foștii proprietari și de obște, devenind de parohie în 1894.

Biserică de plan triconc, cu abside semicirculare, proscomidiar și diaconicon, în rezalit, turn clopotniță pe pridvor, intre vest. Este construită din zidărie portantă de cărămidă, pe fundație și soclu de piatră, șarpantă de lemn, coamă scurtă și învelitoare de tablă, inițial șindrilă. La interior, sistemul de boltire, sprijinit pe arcuri dublou și console cu profiluri în retragere, este compus din bolți semicilindrice pe naos și pronaos, semicalote pe altar și absidele laterale. Cupolele sunt căptușite cu scândură. Fațadele, structurate pe două registre printr-un brâu înalt, sunt marcate de panouri rectangulare, adâncite în zidărie, pilaștri, firide cu deschideri în arc în plin cintru, cornișă puternic profilată, subliniată de denticule și ferestre rectangulare cu deschideri în arc teșit în partea superioară. Turnul – clopotniță, de secțiune pătrată, cu 4 niveluri, decorat cu același repertoriu ornamental, are acoperișul bulbat, învelit cu tablă „în solzi”.
 
Păstrează iconostasul din 1852-1855, sculptat de către meșterul Nicolae și pictat de Gheorghe zugrav, ulei pe lemn. În pronaos se află portretul votiv al ctitorilor, datat 1861 și semnat V. Siffert. Colecția de carte veche religioasă se găsește la Muzeul eparhial din Huși.
 
Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Chițoc, com. Lipovăț, jud. Vaslui
 (cod LMI 2004: VS-II-m-B-06782)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.