Obiective turistice - Vaslui

Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Corodești, com. Gherghești, jud. Vaslui
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Ctitorită de obștea satului, în 1743, la sud-vest de sat, cu cimitir în jur. A fost durată cu lemn de pe loc, de către meșterii Dumitru din Corodești și Neculai din Galați.


Se remarcă prin armonia volumelor, acuratețea execuției tehnice, crearea spațiului interior conform cerințelor ctitorilor și ale programului ce ține de tradiția cultului ortodox.

De plan dreptunghiular, cu absida altarului pentagonală, decroșată, cu cinci laturi, intrare vest, pridvor inițial deschis, sprijinit pe stâlpi crestați în acoladă. Este construită din bârne de stejar, încheiate în „cheotoare dreaptă”, pe fundații de piatră de râu și tălpoaie de lemn. Acoperișul în patru ape, cu streașină lungă, are căpriorii crestați. Absida altarului este acoperită cu o semicalotă pe console crestate, iar naosul și pronaosul cu bolți de secțiune poligonală, cu nervuri, rozete în chei și baze decorate. Naosul este delimitat de pronaos prin stâlpi cu deschideri curbe. Decorația fațadelor este vizibilă doar în pridvor: brâu median „în torsadă”, „dinți de ferăstrău” sub cornișă și de deasupra soclului. Ancadramentele ferestrelor ornamentate cu motivul „viței de vie cu struguri” sunt acoperite cu scândură. Portalul cu deschidere în acoladă, surmontat de pisania scrisă în chirilică, este împodobit motivul „vasului cu flori”, stilizat. Ușa de stejar, cu sistem de închidere originar, păstrează feroneria de epocă, întâlnită la grilajele ferestrelor și la suportul pentru lumânări din fața altarului. Se mai păstrează iconostasul din sec. XVIII-XIX, ulei pe lemn. Fondul de carte veche religioasă este depozitat la Muzeul eparhial din Huși.

Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Corodești, com. Gherghești, jud. Vaslui
(cod LMI 2004: cod VS-II-m-B-06784)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.