Obiective turistice - Vaslui

Biserica "Sf. Nicolae" si "Sf. Treime" a Manastirii Grajdeni, sat Grajdeni, comuna Fruntiseni
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Ctitorită pe la 1862 de către vlădica Anania, al Episcopiei Huşilor, pe locul vechii biserici a schitului cu hramul „Sf. Nicolae”. După tradiţie prima biserică a schitului a fost ridicată în secolul al XVI-lea, în timpul domniei lui Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546), pe locul domnesc al târgului Bârlad. Documentar, schitul a fost întemeiat de către Cârstea Ghenovici vornic şi familia Roşca din Bârlad, trăitori încă la începutul secolului al XVII-lea. În anul 1689, când aşezământul era „mai o pustie”, urmaşii ctitorilor, Vasile Costache mare vornic, Ştefan Cerchez mare comis, Costache mare medelnicer, au închinat-o la mănăstirea Mira din ţinutul Vrancea, închinată deja la mănăstirea Vatoped de pe muntele Athos. A ajuns, apoi, metoh al mănăstirii Golia din Iaşi. După secularizarea averilor mănăstirilor închinate, din 1863, schitul a fost desfiinţat. În 1930, a fost reînfiinţat prin strădania episcopului Huşilor, Iacov Antonovici, fiind ridicat în 1952 la rangul de mănăstire. Desfiinţată din nou în 1959, mănăstirea a fost redeschisă în 1990, primind al doilea hram „Sf. Treime”. Până la redeschidere, biserica a funcţionat ca filială a parohiei Grăjdeni. Între 1987-1997, biserica a fost renovată, construindu-se în jur zidul de incintă, un paraclis, chilii, dispunând astăzi de spaţii de cazare şi masă.
Biserica zidită din piatră şi cărămidă are plan triconc, cu absida altarului semicirculară şi turn clopotniţă pe pridvor. Interiorul este acoperit cu bolţi semicilindrice pe arcuri dublou. La exterior, proscomidiar-ul şi diaconicon-ul sunt marcate în rezalit, la fel ca şi absidele laterale. Ferestrele au în partea superioară deschideri în arc în plin cintru. Naosul adăposteşte icoana împărătească „Maica Domnului cu Pruncul”, făcătoare de minuni, secolul al XIX-lea, ulei pe lemn, riză argintată.
Biserica „Sf. Nicolae” şi „Sf. Treime” a Mănăstirii Grăjdeni, sat Grăjdeni, com. Fruntişeni, jud. Vaslui ( cod LMI 2004:VS-II-m-B-06802)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.