Obiective turistice - Vaslui

Biserica „Sf. Nicolae” a curţii boiereşti Dimachi-Arghiropol
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Ridicată în anul 1819, de către Nicolae Dimachi, mare vornic şi soţia sa, Pulcheria Miclescu, ca paraclis al reşedinţei fondate în secolul al XVIII-lea, la câţiva metri nord de biserica veche cu hramul ,,Sf. Voievozi” din secolul al XVII-lea (c.1690), reclădită în secolul al XVIII-lea. În timp a suferit unele transformări. În 1905, învelitoarea din şindrilă a fost înlocuit cu tablă şi i s-a adăugat al doilea pridvor.
Biserică de plan treflat, cu absida altarului semicirculară, abside laterale înglobate în rezalituri rectangulare, pronaos absidat, diaconicon şi proscomdiar, turn scund (nivelurile superioare fiind suprimate de-a lungul timpului) pe pridvor, intrare vest. Este construită din cărămidă pe fundaţii de piatră, acoperiş în patru ape, coama scurtă. La interior, bolţile se sprijină pe arcuri dublou şi pilaştri, prezentând o boltă cu penetraţii pe pronaos, semicilindrică în axul bisericii pe naos, semicalote pe altar şi absidele laterale. Faţade sobre, de factură neoclasică, sunt decorate cu panouri rectangulare adâncite în zidărie; intrare, ferestre şi ferestre oarbe cu deschideri în arc în plin cintru, cornişă cu profiluri simple în retragere. La intrarea în pronaos, te întâmpină pisania scrisă pe piatră cu litere chirilice şi uşa de stejar, ferecată cu metal, ornamentată cu motive geometrice şi florale.
Se păstrează catapeteasma pictată de Vasile Mihail în 1821, ulei pe lemn, şcoală greacă, amvonul şi scaunul arhieresc, lemn sculptat, pictat în aceeaşi perioadă. În pridvor, o piatră funerară fără inscripţie, poate a ctitorilor. O parte din fondul de carte religioasă şi catapeteasma de la biserica veche (fragment), tempera pe lemn, secolul al XVIII-lea, se află la Muzeul eparhial din Huşi.
Biserica „Sf. Nicolae” a curţii boiereşti Dimachi-Arghiropol, sat Gugeşti, com. Boţeşti, jud. Vaslui(cod LMI 2004: VS-II-m-B-06805.02)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.