Obiective turistice - Vaslui

Biserica "Sf.Gheorghe", Municipiul Husi
 
Galerii de imagini: 1 | 2
 

Construită între 1856şi 1869, prin contribuţie obştească, la nord de biserica de lemn a breslei blănarilor (din secolul al XVIII-lea, demolată în 1871). În 1847, pe lângă biserică funcţiona o şcoală de cântăreţi. A fost reparată radical după cutremurul din 1940 şi bombardamentul din 1944. Restaurată de Ministerul Culturii şi Cultelor, 1992 - 2002.
Biserică de plan triconc, cu abside semicirculare, diaconicon şi proscomdiar în rezalit, turn-clopotniţă pe vest. Construită din cărămidă, pe fundaţii de piatră, şarpantă de lemn, învelitoare din tablă. La interior, calote teşite pe naos şi pronaos, boltă semicilindrică deasupra cafasului, semicalote pe altar şi absidele laterale, sprijinite pe arcuri dublou şi pilaştri. Faţade decorate cu arcaturi, pilaştri canelaţi, profiluri simple ce marchează soclul, cornişa şi ferestrele rectangulare cu o deschideri în arc în plin cintru. Uşi ferecate cu metal la intrarea în pronaos şi altar din 1866, ornamentate cu motive vegetale, geometrice şi rozete. Turn-clopotniţă cu tambur de secţiune pătrată, acoperiş de tip baroc.
Păstrează iconostasul din secolul al XIX-lea, ulei pe lemn. O parte din dota veche a bisericii se află la Muzeul eparhial din Huşi.
Biserica „Sf. Gheorghe”, mun. Huşi, str. Sf. Gheorghe, nr. 1, jud. Vaslui
(cod LMI 2004: VS-II-m-B-06840)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.