Obiective turistice - Vaslui

Biserica de Lemn "Sf. Nicolae" sat Ivanesti, comuna Ivanesti
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

Ctitorită în 1774 de către ieromonahul Ghenadie Cazimir, la vest de biserica veche a schitului (a. 1681) şi reparată radical de ieromonahul Veniamin, în 1830.
Schitul mai era cunoscut şi sub denumirea de Huşenii (după numele unui donator din secolul al XVIII-lea) sau Balica (la fel cu mănăstirea din Iaşi la care era închinat). În 1816 a devenit metoh al Mănăstirii Esfigmen de pe muntele Athos. După secularizarea averilor mănăstireşti din 1863, a fost desfiinţat, iar biserica a devenit de parohie.
Biserica se remarcă prin măiestria realizării tehnice a sistemului de boltire, a decoraţiei interioare şi exterioare.
De plan dreptunghiular, cu absida altarului pentagonală, decroşată, cu trei turle octogonale (adăugate, ulterior), intrare sud, pridvor susţinut de stâlpi crestaţi. Este construită din cununi orizontale din bârne de stejar, încheiate în cheotoare dreaptă, pe temelie de piatră de râu şi tălpoaie de lemn. Interiorul este acoperit cu bolţi false cu profil octogonal, pe nervuri decorate în „X”. Baza bolţilor şi grinzile de susţinere sunt ornamentate cu „dinţi de ferestrău”, motive în „X”, în „torsadă” şi „denticule”. Stâlpii despărţitori dintre naos şi pronaos, crestaţi în acoladă, sunt surmontaţi de o friză de baluştri care se regăseşte şi deasupra cafasului. Faţadele sunt împodobite cu un brâu median, asemănător cu cel de la bolţi şi o friză de ocniţe sub cornişă. Portalul şi ancadramentele ferestrelor sunt împodobite cu motive vegetale (vrej), florale şi geometrice, realizate în meplat. Acoperişul în patru ape şi cel al turlelor de tip baroc se sprijină pe console cioplite în formă de „cap de cal”. Inscripţiile de datare de deasupra uşii pronaosului şi de pe faţada de nord sunt scrise în chirilică.
Ca mărturii de epocă, se mai păstrează uşa de stejar cu sistemul de închidere originar, feroneria de la sistemul de iluminat din faţa altarului şi iconostasul, secolele XVIII-XIX, ulei pe lemn. Cartea veche de cult este depozitată la Muzeul eparhial din Huşi.
Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, a fostului schit Gologofta-Huşenii-Balica, sat Ivăneşti, cartier Balica, com. Ivăneşti, jud. Vaslui(cod LMI 2004: VS-II-m-A-06850)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.