Obiective turistice - Vaslui

Biserica de Lemn "Sf. Gheorghe", sat Lipovat, comuna Lipovat
 
 

Ctitorită de Vasile Lupu, mare vornic, pe la 1626, pe locul altei biserici cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, atribuită Ştefan cel Mare, şi refăcută înainte de 1717 de către obştea de călugări. Închinată la mănăstirea Zografu de la Athos, mănăstirea mai este cunoscută şi sub denumirea de Zografu (Zugravii, Zugrafii). În urma confiscării averii din 1863, mănăstirea a fost desfiinţată, iar biserica a devenit capelă de cimitir, funcţiune pe care o are şi astăzi. În 1925, învelitoarea din şindrilă a fost înlocuită cu tablă şi a fost tencuită la interior cu lut.
 
Se remarcă prin planimetrie, armonia volumelor, sistemul de boltire şi unitatea decorului.
 
Biserică de plan triconc, cu abside laterale cu trei laturi şi absida altarului pentagonală, decroşată. Pridvor pe vest, sprijinit pe stâlpi fasciculaţi, cu fruntar în acoladă, la fel cu cei dintre naos şi pronaos. Este construită din cununi orizontale de bârne, pe soclu de piatră. Acoperiş în patru ape, sprijinit pe console cioplite în trepte, cu streaşină lungă, înfundată cu bârne dispuse în trepte. Faţadele sunt încinse cu două brâie cioplite în motivul sforii răsucite (torsadă), iar portalul este decorat cu motive solare. Interiorul este acoperit cu o boltă de secţiune octogonală, cu nervuri în torsadă, sprijinite pe console în retragere şi coloane fasciculate. Pe altar, semicalote cu nervuri simple.
 
Adăposteşte un iconostas datând din secolele XVII-XVIII. Colecţia de carte veche este depozitată la Muzeul eparhial din Huşi.
 
Biserica de lemn „ Sf. Gheorghe”, a fostei Mănăstiri Lipovăţ (Zografu, Zugravii),
sat Lipovăţ, com. Lipovăţ, jud. Vaslui(cod LMI 2004: VS-II-m-A-06852)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.