Obiective turistice - Vaslui

Biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena, Sf. Nicolae si Sf. Mucenita Aglaida", sat Malaiesti, comuna Vutcani
 
Galerii de imagini: 1 | 2 | 3
 

    Construită între anii 1884 şi 1885 de către Constantin N. Corbu şi soţia sa, Aglaia, ca paraclis de curte, cu meşteri aduşi din Cernăuţi, după un proiect al arhitectului Oscar Benisi. Biserica împreună cu conacul fac parte din ansamblul curţii boiereşti „Constantin N. Corbu”, azi spital, prin donaţie testamentară. Originar din satul Focşasca, ţinutul Vasluiului, de profesie avocat, mare proprietar şi filantrop, decorat pentru merite deosebite cu ordinul „Coroana României”, clasa „Comandor”, Constantin Corbu a înzestrat biserica cu 50 fălci de pământ din moşia sa, Mălăieştii, din care 40 fălci pentru întreţinerea bisericii şi 10 fălci pentru plata clerului deservent (1 preot, 2 cântăreţi şi 1 ecleziarh). Veniturile suplimentare realizate din arendarea celor 40 de fălci de pământ erau “destinate reparaţiilor capitale prin licitaţie” a bisericii „spre a nu deveni niciodată în ruină sau a i se schimba destinaţiunea”. Avariată de cutremurele din 1977, 1986 şi 1990, biserica este în curs de restaurare.
 
    Biserică de plan triconc, cu abside rectangulare, proscomidiar şi diaconicon în rezalit, intrare vest. Se remarcă silueta turnului clopotniţă de pe pronaos şi a turnuleţelor de pe contur. Sistemul de boltire, susţinut de arcuri dublou, este realizat din bolţi în cruce pe pridvor şi pronaos, două bolţi semicilindrice pe naos, perpendiculare pe axul bisericii şi semicalote pe altar şi absidele laterale. Plastica arhitecturală este de influenţă neogotică: deschideri cu arcuri în ogivă, turnuleţe, frize decorative cu deschideri ogivale, fleuroane, ferestre circulare, gen rozasă. Turnul – clopotniţă, de formă octogonală, cu 4 niveluri, susţinut de un tambur cu aceeaşi secţiune, este decorat cu motive geometrice (romburi).
 
    În interior se păstrează tablourile votive ale ctitorilor, alături de un bogat inventar de cult, de epocă. La subsol este necropola ctitorului (1833-1895). Colecţia de carte veche şi tablourile regelui Carol I şi al reginei Elisabeta, ulei pe pânză, lăsate testamentar, se află la Muzeul Judeţean din Vaslui.
 
 
    Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sf. Nicolae şi Sf. Muceniţă Aglaida”  sat Mălăieşti, com. Vutcani, jud. Vaslui(cod LMI 2004: VS-II-m-A-06853.01)

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.