Obiective turistice - Vaslui

Biserica de Lemn "Adorimirea Maicii Domnului", sat Manastirea, comuna Delesti
 
 

Biserica a fost ctitorită în 1756 de către şetrarul Ştefan Caracaş, zis Găluşcă, pe locul bisericii vechi a schitului cu hramul „Sf. Nicolae”, atestat ante 1669.     
 
La 1803, schitul era metoh al Mănăstirii Floreşti din fostul judeţ Tutova, închinată în 1814 la Mănăstirea Esfigmenul de pe muntele Athos. După secularizarea averilor mănăstireşti din anul 1863, schitul a fost desfiinţat, iar biserica a devenit de parohie. În urma reparaţiilor din 1913, învelitoarea din şindrilă a fost înlocuită cu tablă, iar faţada de nord a fost căptuşită cu scândură. Ulterior, a fost închis pridvorul şi tencuit soclul cu ciment. Potrivit tradiţiei, biserica a fost construită în mijlocul pădurii, cu lemn de stejar de pe loc. Actualmente este situată în partea de nord a satului, înconjurată de cimitir.
 
Se remarcă prin raritatea planului - singura biserică de acest fel din eparhia Huşilor, prin armonia volumelor şi decoraţia ce ţine de arta medievală de zid.
 
Biserică cu plan dreptunghiular cu absida altarului heptagonală, decroşată şi pridvor pe vest, sprijinit pe stâlpi crestaţi în partea superioară în acoladă. Este construită pe temelie de piatră de râu şi tălpoaie de lemn. Pereţii portanţi sunt duraţi din bârne de stejar, cioplite pe muchie, încheiate „în pană” la altar şi „în cheotoare dreaptă” la colţuri. Acoperişul, în patru ape, are streaşină lungă. Sistemul de boltire este realizat din bolţi de secţiune octogonală pe pronaos, naos şi altar. Bolţile au baze, chei şi nervuri crestate cu „dinţi de ferestrău”, rozete, „vrej” şi „bulbi”. Faţadele sunt ornamentate cu un brâu median de formă geometrică şi o friză de ocniţe sub cornişă. Căpriorii sunt crestaţi cu motivul „cap de cal”, iar grinzile cu „dinţi de lup”. Ancadramentele rectangulare ale ferestrelor şi portalului, realizate în meplat, sunt ornamentate cu motivul „vrej” şi „lalea”. Cei patru stâlpi despărţitori dintre naos şi pronaos au trasee în acoladă, linii curbe şi contracurbe.
 
Iconostasul (secolele XVIII-XIX) poartă semnătura lui Gligori zugrav, iar cărţile religioase, însemnări ale ctitorului. La est de altar, se află piatra funerară a ctitorului, decorată cu un chenar floral, a cărei inscripţie este erodată de timp.
 
Biserica de lemn „ Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit Hârsova (Hârsoviţa)
 sat Mănăstirea, com. Deleşti, jud. Vaslui (cod LMI 2004: VS-II-m-A-06855)     
 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.