Obiective turistice - Vaslui

Afiseaza de la 21 la 30 din 36
Pagini:      <<   1  2  [3]   4  >>     »|
[ 21 ] Biserica de Lemn "Sf. Gheorghe", sat Lipovat, comuna Lipovat

Ctitorită de Vasile Lupu, mare vornic, pe la 1626, pe locul altei biserici cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, atribuită Ştefan cel Mare, şi refăcută înainte de 1717 de către obştea de călugări. Închinată la mănăstirea Zografu de la Athos, mănăstirea mai este cunoscută şi sub denumirea de Zografu (Zugravii, Zugrafii). În urma confiscării averii din 1863, măn&# ...

 
[ 22 ] Manastirea Magariul Bujoreni, comuna Zorleni

    Aşezământul monastic a fost întemeiat în secolele XVI–XVII (a. 1602), ca schit al familiei Bujoreanu, pe moşia cu acelaşi nume, într-un loc retras, în pădure.     Legenda spune că biserica a fost construită prin contribuţia bănească a unor păstori veniţi de la munte cu turmele de oi la iernat, pe locul unui stejar bătrân, lângă care un asin a &i ...

 
[ 23 ] Biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena, Sf. Nicolae si Sf. Mucenita Aglaida", sat Malaiesti, comuna Vutcani

    Construită între anii 1884 şi 1885 de către Constantin N. Corbu şi soţia sa, Aglaia, ca paraclis de curte, cu meşteri aduşi din Cernăuţi, după un proiect al arhitectului Oscar Benisi. Biserica împreună cu conacul fac parte din ansamblul curţii boiereşti „Constantin N. Corbu”, azi spital, prin donaţie testamentară. Originar din satul Focşasca, ţinutul Vasluiului, de prof ...

 
[ 24 ] Biserica de Lemn "Adorimirea Maicii Domnului", sat Manastirea, comuna Delesti

Biserica a fost ctitorită în 1756 de către şetrarul Ştefan Caracaş, zis Găluşcă, pe locul bisericii vechi a schitului cu hramul „Sf. Nicolae”, atestat ante 1669.        La 1803, schitul era metoh al Mănăstirii Floreşti din fostul judeţ Tutova, închinată în 1814 la Mănăstirea Esfigmenul de pe muntele Athos. După secularizarea averilor mănăstire&# ...

 
[ 25 ] Manastirea "Stefan cel Mare si Sfant" de pe Movila lui Burcel, comuna Miclesti

Movila lui Burcel este situată la c. 4 km nord-vest de comuna Micleşti, pe DN 24, la 25 km nord de Vaslui. Este atestată documentar la 1498 ca proprietate a postelnicului Purcel. Potrivit legendei, movila a fost dăruită de Ştefan cel Mare, oşteanului său, Burcel, în urma bătăliei cu turcii de la Vaslui (1475). În anul 2004, legendara movilă a fost declarată sit istoric (cod: VS-IV-s-A-06917). Pe versanţii acestei movile ...

 
[ 26 ] Manastirea Moreni, sat Moreni, comuna Deleni

Întemeiată în secolul al XVI-lea, ca schit, în timpul domniei lui Petru Rareş, de către sulgerul Lupan Buznea şi soţia sa, Maria, pe moşia lor, aflată pe valea pârâului Ghilahoi, de la care şi-a luat şi numele de schitul Bilavoi sau schitul lui Lupan.           Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construită pe la 1540, a fost refăcută d ...

 
[ 27 ] Biserica de Lemn "Sf. Nicolae", sat Obarseni, comuna Vinderei

Ctitorită în 1764 de către banul Costache Lupu, pe locul unei biserici mai vechi, din nuiele, lipite cu lut şi arsă în 1741.   Arhitectură populară unică în eparhia Huşilor prin realizarea tehnică, de la structură până la sistemul de închidere, planimetria, armonia volumelor şi decoraţia ce ţine de arhitectura medievală românească la confluenţa cu arta populară. ...

 
[ 28 ] Biserica de Lemn "Adormirea Maicii Domnului", sat Obarseni, comuna Voinesti

Ctitorită de obştea satului, în 1818, pe un platou situat în partea de est a satului, înconjurată de cimitir.   Arhitectură populară de lemn, ce se remarcă prin măiestria realizării tehnice, de la sistemul de îmbinare a bârnelor până la organizarea spaţială, armonia volumelor şi decoraţia faţadelor.   Biserică de plan triconc cu absidele laterale pentagonale şi absid ...

 
[ 29 ] Manastirea Parvesti, sat Parvesti, comuna Costesti

Ansamblul Mănăstirii Pârveşti, sat Pârveşti, comuna Costeşti, jud. Vaslui (cod LMI 2004: VS-II-a-A-06865)     Schitul Pârveşti - întemeiat la 1666 de vornicul de poartă Apostol Talpeş şi nepoţii săi, Ioan şi Simion Popescu, postelnici de Bilahoi - a fost reclădit în 1816-1820 de către monahul Nicodim Popescu, urmaş al ctitorilor, împreună cu serdarul Gh. Gociu & ...

 
[ 30 ] Biserica "Nasterea Maicii Domnului", sat Pribesti, comuna Codaesti

Ctitorită pe la 1844 de către vornicul Lupu Balş şi soţia sa, Eufrosina, ca paraclis de curte, pe locul unei biserici cu hramul „Sf. Nicolae”, atestată în 1636, şi reclădită c. 1765, de familia Ruset (Roset). Biserica face parte din ansamblul conacului Roset – Balş.   Biserică de plan dreptunghiular cu absida altarului decroşată, semicirculară şi turn-clopotniţă pe pronaos, intrare ...

 
Afiseaza de la 21 la 30 din 36
Pagini:      <<   1  2  [3]   4  >>     »|

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.