Obiective turistice - Vaslui

Afiseaza de la 1 la 10 din 36
Pagini: [1]   2  3  4  >>     »|
[ 1 ] Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, sat Dumbrăveni, com. Gârceni, jud. Vaslui

Ctitorită în 1784-1787 şi refăcută în 1818 de preotul Grigoraş şi fiii săi, ajutaţi de răzeşi şi de monahii Varlaam şi Ioasaf. Construită în partea de nord a satului, cu lemn de pe loc, de către meşterii Vasilache Trâncă şi Iosub Onciul. Se impune prin iscusinţa tehnică a meşterilor populari, armonia volumelor, decoraţia şi pictura interioară, având drept suport lemnul. De plan ...

 
[ 2 ] Biserica de Lemn "Sf. Nicolae" Sat Capuseni, Comuna Lipovat

Ctitorită la 1792-1798 de spătăreasa Safta Bogdan (fiica logofătului Ioan Bogdan, văduva spătarului Constantin Costache), ca biserică de schit pe moșia sa, Negomireștii, la obârșia pârâului Horieta. Încă de la întemeiere, schitul a fost închinat mănăstirii Neamț și, din 1908, episcopiei Romanului. Pentru întreținere, a fost înzestrat de către Safta Bogdan și de fiica sa, Casandra Costache, cu moșia C ...

 
[ 3 ] Biserica Sf Ilie Barlad

    Construită între anii 1859–1869 de către breasla blănarilor, la nord de biserica de lemn din 1794–1795 ( cu care a coexistat până în anii 1860-1864). Lucrările au fost executate de calfele de zidari Mihai Popoiu Și Gheorghe Baciul, după planul întocmit de arhitectul oraȘului, Ignat Lorenzo.Pictura murală, executată la sfârȘitul secolului al XIX-lea de către zugravul I. Muntean ...

 
[ 4 ] Biserica domnească „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”

Ctitorită în anul 1490 de către Ștefan cel Mare ca paraclis al curții domnești, pe locul unei biserici mai vechi din secolul al XIV-lea. Potrivit mărturiilor călătorilor străini, în secolul al XVII-lea, lăcașul era pictat la interior și exterior, în tehnica frescă. Impresionante erau scenele „Judecata de Apoi”, de deasupra portalului, și „Iisus Pantocrator” de pe cupola din naos. A fost reconstruită, păstrându-se pla ...

 
[ 5 ] Biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului”

    Construită de domnul Moldovei, Vasile Lupu, în secolul al XVII-lea (c. 1636) pe locul unei biserici atribuită lui Ștefan cel Mare (sec. al XV-lea). Avariată de cutremure, biserica a fost reclădită din temelii între 1804 - 1827 și reconstruită de la nivelul ferestrelor între 1840 - 1842, când i s-a adăugat pridvorul, iar în 1867, veșmântarul. Între 1938 și 1943 a fost zidită ac ...

 
[ 6 ] Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului", sat Carjoani, Comuna Pogana

Ctitorită în 1777 de obştea satului, prin strădania preotului Neculai, în partea de sud-vest a satului, în preajma unei imense păduri de salcâmi, cu ajutorul meşterului Grigore.   Se remarcă prin măiestria realizării artistice şi tehnice a meşterului popular lemnar, de la sistemul de boltire şi până la cel de închidere.   De plan dreptunghiular, cu absida altarului decroşată, p ...

 
[ 7 ] Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat Cartibasi, comuna Bogdanita

Ctitorită la 1833 de paharnicul Gheorghe Oprişan şi soţia sa, Ruxanda (fiica marelui spătar Mihalache Cerchez), pe locul vechii biserici a schitului din 1753, întemeiat din iniţiativa preotului Ştefan Bostaca, cu ajutorul răzeşilor şi al boierilor Pălădeşti, Buciumăneşti şi Cornii. Este amplasată în partea de sud-vest a satului, pe deal (c. 1 km), înconjurată de cimitir. Catapeteasma de la ...

 
[ 8 ] Biserica de Lemn "Sf. Nicolae", sat Cetatuia, Comuna Puiesti

Ctitorită de obştea călugărilor de la Mănăstirea Neamţ, probabil în secolul al XVI-lea, în codrii din partea de sud-vest a satului Strâmba (atestat documentar încă din secolul al XV-lea, azi Cetăţuia). Turnul-clopotniţă adăugat pe pridvor în 1751, a fost eliminat în secolul al XIX-lea, biserica căpătându-şi înfăţişarea originară.   Este una d ...

 
[ 9 ] Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Chițoc, com. Lipovăț, jud. Vaslui

Ctitorită în 1852-1855, de către postelnicul Ștefan Angheluță și soția sa, Smaranda, în partea de nord a satului, la marginea pădurii. Pe lângă biserică, între anii 1857-1874, a funcționat una dintre cele mai renumite școli particulare din zonă, înființată și întreținută de ctitor, la care învățau peste 100 de elevi. Cei trei dascăli predau o programă școlară similară cu cea a școlilor primare din orașe, plus muzica vocală și ...

 
[ 10 ] Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Corodești, com. Gherghești, jud. Vaslui

Ctitorită de obștea satului, în 1743, la sud-vest de sat, cu cimitir în jur. A fost durată cu lemn de pe loc, de către meșterii Dumitru din Corodești și Neculai din Galați. Se remarcă prin armonia volumelor, acuratețea execuției tehnice, crearea spațiului interior conform cerințelor ctitorilor și ale programului ce ține de tradiția cultului ortodox. De plan dreptunghiular, cu absida altarului pentagonală, decroșată, cu cin ...

 
Afiseaza de la 1 la 10 din 36
Pagini: [1]   2  3  4  >>     »|

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.