Obiective turistice - Vaslui

Afiseaza de la 11 la 20 din 36
Pagini:      <<   1  [2]   3  4  >>     »|
[ 11 ] Biserica de Lemn "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" sat Dragomiresti, comuna Dragomiresti

Ctitorită de obștea satului pe la 1774, lângă o biserică mai veche (adusă în secolul al XVII-lea din punctul ”La cimitir”, azi dispărută), și construită de calfa Enea și meșterul fierar, Neagu, ajutat de Vasile Pavel.   Biserica impresionează prin acuratețea realizării tehnice, armonia formelor, monumentalitatea spațiului interior, păstrarea aspectului și structurii inițiale. ...

 
[ 12 ] Manastirea Fastaci, sat Fastaci, comuna Cozmesti

Mănăstirea întemeiată de boierii Palade în secolul al XVII-lea a fost rezidită de domnul Mihai Racoviţă Cehan în secolul al XVIII-lea, cu extinderi în secolul al XIX-lea. În 1711, a fost închinată mănăstirii Frumoasa din Iaşi (metoh al mănăstirii „Sf. Ecaterina” de la muntele Sinai (azi, în Egipt), încă din secolul al XVI-lea). A suferit extinderi şi transformă ...

 
[ 13 ] Manastirea Floresti, sat Floresti, comuna Poienesti

 Ansamblul Mănăstirii Floreşti (Simila, Florentina), sat Floreşti, com. Poieneşti, jud. Vaslui (cod LMI 2004: VS-II-a-A-06798) Mănăstirea întemeiată de Cârstea Ghenovici, mare vornic şi soţia sa, Anghelina, în secolul al XVI-lea (a.1598), a fost înnoită de urmaşii săi, Gavriliţă Costache vornicul şi fiii săi - Vasile vornicul şi Lupu vistiernicul - împreună cu Antohi ...

 
[ 14 ] Biserica de lemn "Sf. Voievozi” a Mănăstirii Mălineşti, sat Gârceni , com. Gârceni, jud. Vaslui

Ctitorită în 1826, de obştea de monahi, lângă biserica veche a schitului din 1762. Lucrările au fost executate de meşterii Gheorghe şi Teodor. Schitul din secolul al XVIII-lea a fost întemeiat de ieromonahul Nicodim Hudici din Gârceni. Pe lângă schit a funcţionat o şcoală de cântăreţi bisericeşti, care şi-a încetat activitatea după secularizarea averilor mănăstireşti din 1863. Deposedat de cele două mo ...

 
[ 15 ] Biserica "Sf. Nicolae" si "Sf. Treime" a Manastirii Grajdeni, sat Grajdeni, comuna Fruntiseni

Ctitorită pe la 1862 de către vlădica Anania, al Episcopiei Huşilor, pe locul vechii biserici a schitului cu hramul „Sf. Nicolae”. După tradiţie prima biserică a schitului a fost ridicată în secolul al XVI-lea, în timpul domniei lui Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546), pe locul domnesc al târgului Bârlad. Documentar, schitul a fost întemeiat de către Cârstea Ghenovici vornic şi familia Roşca din Bârlad, trăitori încă la început ...

 
[ 16 ] Biserica de Lemn "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" a Manastirii Dimitrie Cantemir, sat Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir

Ctitoria este atribuită familiei domnitorului Dimitrie Cantemir (a.1692). Construită iniţial în satul Silişteni din ţinutul Fălciului, după dispariţia localităţii, a fost strămutată pe locul actual în secolul al XVIII-lea, la cca. 3 km est de sat, pe locul vechii biserici a schitului Grumezoaia, întemeiat pe la 1668. În 1802, biserica a fost reparată şi înzestrată cu pământ de c ...

 
[ 17 ] Biserica „Sf. Nicolae” a curţii boiereşti Dimachi-Arghiropol

Ridicată în anul 1819, de către Nicolae Dimachi, mare vornic şi soţia sa, Pulcheria Miclescu, ca paraclis al reşedinţei fondate în secolul al XVIII-lea, la câţiva metri nord de biserica veche cu hramul ,,Sf. Voievozi” din secolul al XVII-lea (c.1690), reclădită în secolul al XVIII-lea. În timp a suferit unele transformări. În 1905, învelitoarea din şindrilă a fost înlocuit cu tablă şi i s-a adăugat al doilea pridvor. ...

 
[ 18 ] Episcopia Husilor, Municipiul Husi

Episcopia Huţilor, mun. Huţi, str. M. Kogălniceanu, nr. 19, jud. Vaslui (cod LMI 2004: VS-II-a-A-06839) Instalată în 1598 în curtea domnească ctitorită de Ţtefan cel Mare, la sfârţitul secolului al XV-lea. În 1949 a fost desfiinţată, fiind cumulată cu cea a Romanului până în 1996, când a fost reactivată. În aceţti ani a funcţionat ca aţezământ mănăstiresc. Iniţial, eparhia Huţi ...

 
[ 19 ] Biserica "Sf.Gheorghe", Municipiul Husi

Construită între 1856şi 1869, prin contribuţie obştească, la nord de biserica de lemn a breslei blănarilor (din secolul al XVIII-lea, demolată în 1871). În 1847, pe lângă biserică funcţiona o şcoală de cântăreţi. A fost reparată radical după cutremurul din 1940 şi bombardamentul din 1944. Restaurată de Ministerul Culturii şi Cultelor, 1992 - 2002. Biserică de plan triconc, cu abside semicircu ...

 
[ 20 ] Biserica de Lemn "Sf. Nicolae" sat Ivanesti, comuna Ivanesti

Ctitorită în 1774 de către ieromonahul Ghenadie Cazimir, la vest de biserica veche a schitului (a. 1681) şi reparată radical de ieromonahul Veniamin, în 1830. Schitul mai era cunoscut şi sub denumirea de Huşenii (după numele unui donator din secolul al XVIII-lea) sau Balica (la fel cu mănăstirea din Iaşi la care era închinat). În 1816 a devenit metoh al Mănăstirii Esfigmen de pe muntele Athos. După secularizarea averilor ...

 
Afiseaza de la 11 la 20 din 36
Pagini:      <<   1  [2]   3  4  >>     »|

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.