Obiective turistice - Vaslui

Afiseaza de la 31 la 36 din 36
Pagini:      <<   1  2  3  [4]  
[ 31 ] Biserica "Nasterea Maicii Domnului" a Manastirii Rafaila, sat Rafaila, comuna Rafaila

    Clădită în 1834 la iniţiativa ieroschimonahului Iorest, pe locul vechii biserici de lemn a schitului (atestată în 1599 şi 1636, ridicată iniţial în hotarul Oşeştilor - ţinutul Vasluiului). În 1838, biserica de lemn a fost strămutată din incita mănăstirii în centrul satului, funcţionând şi astăzi ca parohie.       După tradiţie ...

 
[ 32 ] Biserica "Adormirea Maicii Domnului", sat Solesti, comuna Solesti

Ridicată între 1859 şi 1860 de către Ecaterina Rosetti-Solescu, ca paraclis de curte, la est de conac. În 1893, Gheorghe Rosetti–Solescu, nepotul său, ministru plenipotenţiar, a donat biserica obştii satului. Face parte din ansamblul conacului Rosetti-Solescu.   Biserică de plan dreptunghiular cu absida altarului semicirculară, decroşată, turn clopotniţă pe pronaos, intrare vest. Structură şi plastica ...

 
[ 33 ] Biserica de Lemn "Sf. Nicolae" sat Stioborani, comuna Solesti

Ctitorită în 1726 de către clucerul Grigoraş Mardare, în mijlocul unei păduri seculare, situată în partea de nord a satului, ca biserică de schit. În 1809 era metoh al episcopiei Roman, iar după secularizărilor averilor mănăstireşti din 1863, devine biserică de parohie.   A fost strămutată pe locul actual între 1943 şi 1945, din cauza alunecării terenului din noaptea de 29/30 mar ...

 
[ 34 ] Biserica "Adormirii Maicii Domnului", sat Tatomiresti, comuna Rebricea

Construită în 1792 de postelnicul Arghire Cuza şi soţia sa, Ilinca, fiica vornicului Lupu Costache, ca paraclis de curte.   Este construită din piatră şi are plan triconc, cu abside semicirculare, fără turn. Acoperişul de tip şarpantă este învelit cu şindrilă. Se individualizează prin paramentul de piatră al faţadelor, de influenţă clasicistă, cu soclu profilat, lesene şi corni& ...

 
[ 35 ] Biserica de Lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat Voinesti, comuna Voinesti

    Construită pe la 1745 de către obşte, exemplu de ctitorie comună la durarea căreia au participat diferite categorii sociale: răzeşi, monahi, egumenul mănăstirii Floreşti-Aftanasie, familia boierilor Cerchez. Primul lăcaş de cult este pomenit documentar în 1460, în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, cu funcţiunea de mănăstire.       De proporţii mici, dar armo ...

 
[ 36 ] Biserica de Lemn "Sf. Nicolae", sat Zapodeni, comuna Zapodeni

    Construită pe la 1770, în pădurea de la marginea de nord-est a satului, la adăpostul copacilor seculari, de către Carp Bălăuţă, care a tocmit ca meşter pe Ioan Muştiuc din Zăpodeni. Acesta a ridicat biserica din temelii şi până la nivelul ferestrelor. În urma decesului său, pentru terminarea lucrărilor, ctitorul a împăcat doi meşteri din Iaşi, pe Pavel Stoleru # ...

 
Afiseaza de la 31 la 36 din 36
Pagini:      <<   1  2  3  [4]  

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.