Information de Project

 

ITINÉRAIRES CULTURELS – RELIGIEUX

 

Projet financé par l’Union Européenne par le Programme de Voisinage Roumanie – Moldavie, PHARE CBC 2004

 

Projet implémenté par : Le Conseil Départemental de Vaslui en partenariat  avec : la Direction Départementale pour la Culture, les Cultes et le Patrimoine Culturel National de Vaslui, le Conseil du District de Leova et le Conseil du District de Hîncesti.

 

Commission Européenne

http://ec.europa.eu

Commission Européenne – Direction Générale de l’Élargissement – Programme PHARE

http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/phare/index_en.htm

Commission Européenne – Direction générale de la Politique régionale

http://ec.europa.eu/regional_policy

Commission Européenne – Direction générale des Affaires économiques et financières

http://ec.europa.eu/comm/economy_finance

Conseil de l’Union européenne

http://www.consilium.europa.eu

Parlement européen

http://www.europarl.europa.eu

Cour européenne de Justice

http://curia.europa.eu

Cour des Comptes européenne

http://eca.europa.eu

Comité économique et social

http://eesc.europa.eu

Comité des régions

http://cor.europa.eu

Banque centrale européenne

http://www.ecb.int

Banque européenne d'investissement

http://eib.eu.int

Représentation de la Commission européenne en Roumanie

http://www.infoeuropa.ro

Mission permanente de la Roumanie auprès de l’Union européenne

http://ue.mae.ro

Centre Roumain d'Information à Bruxelles

http://www.roinfocentre.be

Union européenne dans le monde:

http://ec.europa.eu/comm/world

 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.