Prezentare Generala Leova

 

 

                Scurt Istoric Leova

 

Raionul Leova este amplasat în sud-vestul Republicii Moldova, pe malul stîng al rîului Prut şi se învecinează cu raioanele Hînceşti, Cimişlia, Comrat, Cantemir.

 

Oraşul Leova, ca vechi centru comercial, era redat pe majoritatea hărţilor vechi ale Moldovei din secolele XVIII-XIX.

 

Istoria oraşului Leova începe din secolele XIV-XV, anul 1489 şi anul 1495 pot fi considerate drept date de fondare a oraşului Leova. Documentele vechi mărturisesc că denumirea oraşului provine de la adunăturile de oameni care aveau un trai nomad, dar care prin secolul XV s-au aranjat cu traiul pe acest mal de Prut. Veniţi de prin alte locuri, oamenii se numeau lipoveni, iar cu timpul au ajuns a-şi zice leoveni. În anul 1803 aici erau deja 114 case de locuit, iar localitatea în care oamenii s-au adăpostit permanent a început a se numi Leova.

 

Statutul de oraş localitatea la primit în 1940. Pîna în anul 1885, una din cele mai importante clădiri din localitate era biserica Sf. Paraschieva, construită în 1818. Mai erau prin partea locului şi 5 sinagogi, cîteva crîşme si magazine mici. Prima şcoală pentru copiii leovenilor a fost deschisă în 1895. Conform datelor din 1923 tîrguşorului Leova îi revenea o suprafaţă de 169 ha, avea 16 căi de comunicare, 2 pieţe şi o grădină publică, artera principală de atunci numindu-se strada Chisinăului. Tîrgul de pe atunci era aşezat pe un şes şi avea 2 lacuri, Bujor si Potcoava.

 

La începutul sec. XX în tîrguşor erau trei şcoli primare, un liceu evreesc, trei bănci. Tîrgul mai dispunea de două oloiniţe, două mori cu aburi, o instalaţie de preparare a apei gazoase. La începutul secolului erau în localitate şi edificii de cultură: o sală de teatru şi cinema, o bibliotecă. Către anul 1904 oraşul Leova intră în componenţa judeţului Ismail. El avea o populaţie de 3422 de locuitori, dintre care 2100-moldoveni, 500-ruteni si 800 de evrei. Oraşul era şi punct vamal spre România.

 

 

Cele mai străvechi localităţi din raionul Leova sunt:  

 

• Sărăţica Veche, care a apărut în anul 1700. Coloniştii din judeţul Tighina au fost primii locuitori. În 1878 se construieşte biserica „ Sfântul Petru şi Pavel ”. În localitate erau 82 case, 333 locuitori, moară de vînt, şcoală şi primărie.

 

• Covurlui, care a apărut în anul 1700. Aici erau 250 de case şi 958 de locuitori, biserică ortodoxă şi două mori de cai.

 

• Cupcuiul si Sărata Nouă au apărut în anul 1723 – cu case de locuit de la 82 pîna la 300. Localităţile mai aveau biserici ortodoxe, şcoli primare, mori, oloiniţe, fabrică de postav, gospodării ţărăneşti, cîrciume, fisc, post de jond, agenţie sanitară.

 

Raionul Leova cuprinde: 39 localităţi cu 51 mii 808 de locuitori. Cea mai mare parte din ei o constituie moldovenii, care conveţuiesc în bună înţelegere cu ruşii, bulgarii, găgăuzii, nemţii şi romii ce locuiesc pe teritoriul dat. Tinerele generaţii sînt educate şi instruite în cele 70 instituţii de învăţămînt şi anume: 4 licee, primul fiind constituit în 1988 ( Liceul „ Constantin Spataru ”, carui îi apartine pioneratul în implementarea învăţămîntului liceal ), 19 de gimnazii, 8 şcoli medii, 36 instituţii preşcolare şi o şcoală profesională. În oraşul de reşedinţă a Consiliului raional Leova mai activează o şcoală de artă, şcoala muzicală cu filiale în alte localităţi şi 2 muzee.

 

Sectorul industrial cuprinde : 5 fabrici de prelucrare a strugurilor, o uzină mecanică (activează la 30%), o fabrică de brînzeturi ( staţionează), o tipografie, 4 brutării. În raion mai activează: 6 oloiniţe, 5 mori de făină de grâu, 6 mori de făină de porumb, 2 linii de prelucrare a cărnii (mezeluri).

 

Perioada de tranziţie la economia de piaţă este marcată şi în raionul Leova prin apariţia întreprinderilor mici şi mijlocii. În prezent, în raion activează 11.666 de agenţi economici: întreprinderi individuale – 587, societăţi cu răspundere limitată– 179, societăţi pe acţiuni – 26, gospodării ţărăneşti – 10.570.

 

Suprafaţa terenului agricol este de 41 mii ha., pe care se cultivă: grîu, porumb, floarea soarelui. S-a început plantarea pe suprafeţe mari a viţei de vie, care cîndva era primordială pentru raionul Leova. Numai în anul 2005 au fost sădite 170 ha cu butuci de elită.

 

În sectorul agrar activează: 7 cooperative agricole de producere, 25 societăţi cu răspundere limitată, 4 societăţi pe acţiuni, 5 întreprinderi mixte, peste 1000 de gospodării ţărănăşti.

 

Nu în ultimul rînd  putem  menţiona resursele naturale valoroase ale raionului: păduri cu o suprafaţă de 100 ha; rîuri, cum ar fi Prut, Sărata, Lăpuşna, Tigheci, izvoarele care reprezintă bogăţia raionului. Sub ocrotirea Statului este rezervaţia naturală „ Lebăda Albă ”, ce cuprinde suprafeţe tereste şi acvatice, cu aria totală de 30 km.

 

 

 

     

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.