Obiective de cult de interes turistic din judetul Vaslui:

1.Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, sat Cârtibaşi, com. Bogdăniţa

2.Biserica “Sf. Nicolae” a curţii boiereşti Dimachi Arghiropol, sat Gugeşti, com. Boţeşti
3.Biserica “Naşterea Maicii Domnului” a curţii Roset-Balş, sat Pribeşti, com. Codăeşti
4.Mănăstirea Pârveşti, sat Pârveşti, com. Costeşti
5.Mănăstirea Fâstâci, sat Fâstâci, com. Cozmeşti
6.Biserica “Sf. Nicolae”, sat Fâstâci, com. Cozmeşti
7.Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit Hârşova, sat Mănăstirea, com. Deleşti
8.Biserica de lemn “Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, a mănăstirii Dimitrie Cantemir, sat Grumezoaia, com. Dimitrie Cantemir
9.Biserica de lemn “Intrarea Maicii Domnului în Biserică” (Vovidenia), sat Dragomireşti, com. Dragomireşti
10.Biserica “Sf. Nicolae” şi “Sf. Treime” a mănăstirii Grăjdeni, sat Grăjdeni, com. Fruntişeni
11.Biserica “Naşterea Sf. Ioan Botezătoru”, sat Dumbrăveni, com. Gârceni
12.Biserica de lemn ”Sf. Voievozi” a mănăstirii Mălineşti, sat Gârceni, com. Gârceni
13.Biserica de lemn ”Sf. Nicolae”, sat Corodeşti, com. Ghergheşti
14.Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” a fostului schit Gologofta-Huşenii-Balica, sat Ivăneşti, com. Ivăneşti
15.Biserica de lemn ”Sf. Gheorghe” a fostei mănăstiri Lipovăţ, sat Lipovăţ, com. Lipovăţ
16.Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” a fostului schit Orgoeştii Noi(Negomireştii Noi), sat Căpuşeni, com. Lipovăţ
17.Biserica ”Naşterea Maicii Domnului”, sat Chiţoc, com. Lipovăţ
18.Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, sat Cârjoani, com. Pogana
19.Biserica ”Sf. Ilie” a mănăstirii Floreşti, sat Floreşti, com. Poieneşti
20.Mănăstirea Floreşti(Simila, Florentina), sat Floreşti, com. Poieneşti
21.Palatul egumenesc, turnul de poartă, clopotniţa, zidul de incintă, sat Floreşti, com. Poieneşti
22.Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” a fostului schit Strâmba, sat Cetăţuia, com. Puieşti
23.Biserica “Naşterea Maicii Domnului” a mănăstirii Rafaila, sat Rafaila, com. Rafaila
24.Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, sat Tatomireşti, com. Rebricea
25.Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a conacului Rosetti-Solescu, sat Soleşti, com. Soleşti
26.Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” a fostului schit Ştiuborăni, sat Ştiuborăni, com. Soleşti
27.Biserica de lemn ”Sf. Nicolae”, sat Obârşeni, com. Vinderei
28.Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, sat Obârşeni, com. Voineşti
29.Biserica de lemn “Cuvioasa Parascheva”, sat Voineşti, com. Voineşti
30.Biserica “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” a conacului „Constantin Corbu”, sat Mălăieşti, com. Vutcani
31.Biserica de lemn ”Sf. Nicolae”, sat Zăpodeni, com. Zăpodeni 
32.Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului”, Municipiul Bârlad
33.Biserica ”Sf. Ilie”, Municipiul Bârlad
34.Palatul episcopal, Municipiul Huşi
35.Biserica ”Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, Municipiul Huşi
36.Episcopia Huşilor cu turnul de poartă, clopotniţa, chiliile şi zidul, Municipiul Huşi
37.Biserica ”Sf. Gheorghe”, Municipiul Huşi
38.Biserica Domnească ”Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, Municipiul Vaslui

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.