HÎNCESTI

 

 

 

Dragi cititori,

 

Consiliul Raional Hînceşti pune un accent deosebit pe promovarea regiunii în ansamblu, conştientizând faptul că actualmente, în contextul vecinătăţii noastre imediate de frontierele Uniunii Europene, izolarea  locală este nu numai contraproductivă, dar şi lipsită de orice perspectivă. Câte ceva am reuşit deja să înfăptuim în acest sens, dar, desigur, tindem să acoperim arii cît mai variate. Iată că ediţia prezentă, concepută într-o ţinută grafică  meritorie, suplineşte întrucîtva lipsa de informaţie într-un domeniu atît de sensibil şi apropiat oricărui cetăţean de bună-credinţă,  cum este  moştenirea cultural-religioasă. 

 

Se ştie că înaintaşii noştri dintotdeauna au trăit în deplină armonie cu natura, au ţinut la vatra lor şi în viaţa cotidiană au dat dovadă de  un mare respect şi pietate creştinească.  Bineînţeles că, pe acest teren fertil, nu au întârziat să  apară opere de artă de o certă valoare  cultural-artistică şi spirituală. Cu regret, vitregiile ulterioare şi-au lăsat o amprentă nefastă asupra lor, multe ajungînd într-un avansat grad de deteriorare şi, ce e mai grav, au fost  erodate de uitare şi indiferenţă.

 

Totuşi, la noi s-a mai păstrat un şir de obiective cultural-religioase, ce n-ar trebui să lipsească din potenţialele itinerarii turistice. Printre acestea aş enumera Mănăstirea din satul Negrea, Castelul vânătoresc – parte integrantă a Complexului Manuc-Bey (oraşul Hînceşti), Biserica din lemn din satul Cotul Morii. E de datoria noastră să le readucem la viaţă, să le redăm importanţa şi sclipirea de altă dată. Consider că un prim pas în această direcţie îl constituie chiar ghidul de faţă. Iar dacă ele vă vor suscita interesul, determinîndu-vă să le vizitaţi, nu ne rămîne decît să constatăm că străduinţele autorilor şi-au atins cu prisosinţă scopul.

 

Vă îndemn să parcurgeţi cu atenţie această lectură captivantă şi, fără îndoială, utilă.

 

 

Anatolie CHETRARU,

Preşedintele raionului Hînceşti

 

 

 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.