LEOVA

 

    

Unul dintre obiectivele principale care au fost propuse în lucrarea de faţă constă în lărgirea gamei de cunoaştere a evoluţiei bisericilor din raionul Leova în contextul dezvoltării istorice a obiectivelor religioase din imediata vecinătate, judeţul Vaslui şi raionul Hînceşti. Analiza arhitecturală a celor mai reprezentative monumente religioase va scoate în evidenţă atît caracterul asemănător a unor lăcaşuri sfinte din regiune cît şi originalitatea firească a fiecăruia dintre ele.

 

 Acest ghid va fi un instrument modern şi eficient în promovarea obiectivelor religioase care au jucat un rol important în afirmarea identităţii spirituale a moldovenilor de pe ambele maluri ale rîului Prut. Cu acest ghid raionul Leova va debuta în promovarea obiectivelor religioase şi va reprezenta un punct de pornire în dezvoltarea turismului rural din raion.

 

 În alegerea obiectivelor turistice religioase s-a ţinut cont de vechimea şi rolul semnificaiv al fiecărui lăcaş sfînt pentru comunitate. Trecînd cu ochii prin obiectivele religioase de mai jos veţi observa diverse şi captivante stiluri străine (rusesc, polonez etc.) pe fundalul de bază al stilului moldovenesc. Astfel, bisericile ca nişte martori oculari vor dezvălui evoluţia istorica a raionului Leova  pe parcursul ulimelor II-III secole, trăgînd roata istoriei tot mai departe.

 

 Bunăvointa şi spiritualitatea noastră sălăşluieşte în aceste lăcaşuri şi cu fiecare bătaie a clopotului se mai dizolvă în vazduh cîte un semn de credinţă în bunul şi preaslăvitul nostru Dumnezeu.

 

 Lăcaşele sfinte de pe meleagurile noastre sînt în aşteptarea trecătoilor dornici de a savura sfintele mistere şi de a gusta din trecutul inedit al acestora. Liniştea şi puritatea acestor “taine religioase” te asteaptă şi pe tine să primeşti în dar energia şi măreţia Sfîntului Duh.

      

 

Ion Gudumac

Preşedintele Raionului Leova

 

 

 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.