Itinerarii cultural religioase: Vaslui-Hancesti-Leova

   

  

“Puţine locuri îmi sunt mai duios cunoscute ca acest ţinut al Vasluiului, care nu e nici la munte, nici la şes şi se împărtăşeste de o neasemuită frumuseţe”.

                         Nicolae Iorga

 

Deşi figurează printre puţinele judeţe din România fără resurse naturale, Vasluiul dispune de alte tipuri de bogăţii. Situat în Podişul Moldovei, într-o zonă pitorească de dealuri domoale şi câmpii fertile, Vasluiul are un sol ideal pentru agricultură. Chiar daca nu beneficiaza de peisajul spectaculos al Văii Prahovei, nordului Moldovei sau litoralului, judeţul Vaslui deţine atracţii turistice netradiţionale- biserici şi mănăstiri vechi, din lemn, sate pitoreşti, unde s-au conservat obiceiuri folclorice străvechi, sau unde poti participa la muncile din gospodărie alături de localnici.  Pădurile de foioase (în special cele de stejar), în care pot fi organizate partide de vânătoare, iazurile şi lacurile bogate în peşte, peisajele pot deveni puncte de atracţie pentru turiştii dornici să cunoască locuri autentice, cu iz arhaic.

 

Celor ce ne calcă pragul, le amintim cuvintele marelui istoric Nicolae Iorga, cu care deschidem lucrarea de faţă, cu speranţa că se vor convinge de adevărul spuselor sale.

  

Ing. Vasile MIHALACHI

Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui

 

 

Monumente istorice din judeţul Vaslui
Biserici şi mănăstiri

 

 

Situat în partea de est a României, la graniţa Uniunii Europene cu Republica Moldova, judeţul Vaslui trebuie să-şi pună în valoare şi potenţialul său cultural-monumental, deloc de neglijat pentru istoria şi autenticitatea sa,  mai ales în cadrul schimburilor de valori de astăzi. Monumentele istorice, fie ele situri arheologice din diferite epoci şi  urme ale unor construcţii medievale,  fie biserici  de lemn şi piatră, clădiri cu o vechime şi o valoare arhitecturală deosebită, sunt, toate la un loc, una din comorile cele mai de preţ ale Vasluiului de astăzi.

 

Lucrarea de faţă este o prezentare selectivă a celor mai reprezentative mărturii de arhitectură şi spiritualitate ortodoxă din eparhia Huşilor. Durate de-a lungul timpului,  bisericile şi mănăstirile din acest areal geografic pun în evidenţă capacitatea creatoare şi contribuţia înaintaşilor noştri la îmbogăţirea culturii şi civilizaţiei româneşti. Ne referim aici mai ales bisericile de lemn, adevărate tezaure de civilizaţie tehnică şi exprimare artistică, care se înscriu cu notele lor personale în aria naţională şi europeană de valori.

 

Ne propunem ca elaborarea noastră să fie o lucrare de popularizare accesibilă publicului larg, interesat să cunoască şi să păstreze autenticitatea locurilor în care se roagă, cât şi specialiştilor. Dincolo de caracterul de specialitate, lucrarea are intenţia să contribuie la formarea unui public receptiv şi activ, participant direct la conservarea monumentelor istorice prin măsuri de protecţie şi restaurare. Cu toţii să ne bucurăm că deţinem, vremelnic, asemenea valori culturale, dar să fim şi conştienţi de complementaritatea acestora la cultura europeană.

 

Ne propunem, totodată, să promovăm bisericile şi mănăstirile din judeţul nostru ca puncte de atracţie turistică.

 

Lucrarea cuprinde câte un text succint, bazat pe un scurt istoric şi descrierea fiecărui monument selectat, imaginile de ansamblu şi de detaliu venind să aprofundeze importanţa acestor valori de patrimoniu arhitectural creştin din judeţul nostru şi implicit din România. În text sunt menţionate aşezămintele care pot asigura condiţii de masă şi cazare. Sursa datelor o constituie cercetarea de teren, fondurile arhivistice de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Vaslui, bibliografia de specialitate şi, nu în ultimul rând, fişele de evidenţă întocmite de regretata noastră colegă, Doina Rotaru (1952-2005), fost muzeograf la Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, căreia îi aducem, şi pe această cale, un pios omagiu. Mulţumim totodată, Prea Sfinţitului Ioachim, episcop al Huşilor, pentru înţelegerea unui astfel de demers, doamnelor Ina Postăvaru şi Adriana Stroe, istorici de artă, din cadrul  Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, pentru sprijinul de specialitate.

 

 

 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă īn mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Īntreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.